Су қойманың су қорғау аймақтарының жоспары мен схемасын жасау


2008

Жұмысты орындаған кезде қағазда берілген бастапқы материалдар қолданылды. Сонымен қатар, су қорғау аймақтарының шекарасы анықталып түсірілу және сәйкес белгілер орнатылу бойынша анықталған жерде дала жұмыстары жүргізілді.

Нәтижесінде, Қарағанды облысындағы су қоймаларының су қорғау аймақтарының электронды картасы және геоақпараттық деректер қоры құрастырылды. Табиғатты қорғау және экологиялық параметрлері туралы ақпараттар енгізілді. Есептер мен қағаз карталары жасалынды.
Барлық жобаларға оралу