Инженерлік-геодезиялық жұмыстарды орындау


2012

Инженерлік-геодезиялық жұмыстар атқарылды. «Арқалық-Шұбаркөл желісі бойынша жаңа темір жол құрастыру» жобасы үшін инженерлік-геодезиялық жұмыстар мен құрылыс-жөндеу жұмыстарын қолдау жүргізілді. Бұл жоба бойынша келесі жұмыстар атқарылды: темір жол торабынының құрылыс үшін жолды тарту, белгілеу және жер үймесін нивелирлеу, құрылыстық техникалық сүйемелдеуі және объектілердің атқарушы түсірілімдерін орындау. Жұмыстар GPS станциялары мен электронды тахеометрлерді қолдану арқылы жүргізілді. Нәтижелері AutoCAD БЖ арқылы өңделді.
Барлық жобаларға оралу